Om Martin Lindqvist

Jag driver tillsammans med Peder Söderlind Glykol AB.

En eftermiddag om personaliserad journalistik

Den 31 maj är det redovisning av en prototyp samt konceptdesign för en grupp studenter vid medietekniken, Södertörns Högskola. Studenterna har på uppdrag av oss skissat på en idé avseende personlisering och journalistik.

Personalisering är processer för att anpassa en produkt efter individuella behov. Det används för konsumentprodukter, IT-system, program, webbplatser med mera. Vi har i detta projekt laborerat med möjligheten att personalisera massmediala budskap.

Nyhetsbranschen återspeglar händelser i samhället och grunden för massmedierna har under en lång tid varit att skapa ett meddelande som passar för många. Samma bransch har under de senaste åren fått konkurrens om användarnas uppmärksamhet och börjat laborera med olika möjligheter att göra nyheterna allt mer relevant för varje enskild användare. Målet är att nyheterna skall upplevas vara så relevanta att användaren är beredd att betala för informationen.

Målet för vårt projekt är att utveckla en prototyp som skapar möjlighet att resa centrala frågor mot. Att hitta vilka kritiska faktorer som finns. Genom framtagande av prototyp kan vi även förstå hur kommande teknologier och trender kan påverka området och därmed ha en möjlighet att tänka kreativt gällande affärsmodeller och informationstjänster, inte minst avseende nyhetsförmedling.

Upplägg
13.00-13.45. Kortföreläsning om affärsmodeller och ekonomiska flöden på nätet
13.45-14.30. Branschläge massmedier och personifiering, forskningsläge, teoretisk modell samt tankemässig bakgrund till prototyp.
14.30-15.30. Workshop inklusive kaffe / rast (deltagarna provar prototyp). Redovisning av arbete med prototyp (studenter) + konceptdesign
15.30-16.00. Identifierade utmaningar och avrundning.

Redovisning är intern men om det finns intresse kan du kontakta Peder Söderlind på peder@glykol.com

M

Hjärt och lungräddning och tankar om informationskompetens

Har nyligen avslutat en kurs i hjärt och lungräddning, senaste tillfället jag gick en sådan var för 15 år sedan, mycket har hänt.

Två saker slog mig, dels hur mycket kunskap som förloras över tid om man inte övar, repeterar, upprepar. Men också vilket behov det finns av att uppdatera sina kunskaper, att hålla dem levande då kunskaper om hur saker ska ske förändras över tid, nya rön, nya erfarenheter förändrar det som var en sanning.

Det talas ofta om att lärandet idag ska bort från att mata in kunskap utifrån listor, tabeller, glosor till att lära för att kunna lära sig. Att bära förmågan att kunna finna information och kunskap när man behöver den snarare än att kunna rabbla floder, orter eller latinska namn på växter.

Informationskompetens kan vara en fråga om liv och död, att förstå trafikskyltar räddar liv, att kunna hjärt och lungräddning räddar liv. Det som är svårt är att i förväg veta vilken kunskap som är nödvändig att ha och vilken som går att hämta in vid behov.

Någonstans krävs en grundläggande informationskompetens för att fungera i samhället, vad som bör ingå i den är det som är det svåra.

Workshop 2 – Databasjournalistik

Forskningsprojektet om databasjournalistik vid Södertörns högskola i vilken Glykol fungerar som samarbetspartners hade sin andra workshop, (den första workshopen beskrivs väl av Jonas Lejon här, ), denna gång handlade det om analys och presentation av information/data med fokus på verktyg för visualisering.

Kristoffer Sjöholm, SVT, visade intressanta verktyg för visualisering och berättade om sina erfarenheter inom området. Daniel Lapidus, tidigare på Gapminder numera frilansande, visade hur visualiseringar av stora och komplexa datamängder kan skapa kunskap och förståelse och inte minst slå hål på förutfattade meningar om hur världen ter sig. Båda presentationer var tankeväckande.

En mycket positiv aspekt av workshop 2 var att den öppnade upp för diskussion på ett annorlunda sätt än den första vilket ledde till intressanta inlägg i diskussionerna, inte minst om hur visualisering av data både kan fungera som ett sätt att förmedla komplexa samband och stora mängder data som är svåra att tolka. Men också möjligheterna visualisering ger till att upptäcka samband och tendenser i datamängder som inte är tydliga innan visualisering.

Nu finns ju självklart många fallgropar att ta hänsyn till men så är det nästan alltid när man använder data på ett sätt som det inte var tänkt från början, men vilka världar som kan öppnas om man lyckas att navigera runt dessa fallgropar.

En notering är att moral, etik, och inte minst integritet är återkommande frågor vid diskussionerna.

Deltagare var:
Högskolelektor  Appelgren, Ester
Institutionen för kommunikation medier och it

Högskolelektor Hüttenrauch, Helge
Institutionen för kommunikation medier och it

Högskoleadjunkt Leonardi, Robert
Institutionen för ekonomi och företagande

Högskolelektor Nygren, Gunnar
Institutionen för kommunikation medier och it

Kristoffer Sjöholm, SVT

Martin Lindqvist, Glykol  AB

Inbjuden
Daniel Lapidus, Frilans (tidigare Gapminder)