Din nyfikenhet skall hamna i strid med dina övertygelser

Den mest deprimerande upptäckten om hjärnan, någonsin. Så har Dan Kahans forskning omnämnts. Dan är professor i juridik vid Yale Law School och forskar om politiskt motiverat tänkande.  Han visar att när vi lär oss mer om något ökar risken för polarisering i samhället.

Politiskt motiverat tänkande är en sorts stamtänkande. Vi, människor kan ha ett så stort behov av att tillhöra en grupp och upprätthålla relationer inom en grupp att det påverkar vår förmåga att tänka. När ordet stam används i det här sammanhang är det inte en beskrivning av en etnisk grupp. Här ligger vikten vid sociala grupper med en stark gemensam identitet. En gemenskap där en idé eller uppfattning om något är vad som håller gruppen samma.

Dan Kahan har studerat varför vi i samhället har djupt skilda uppfattningar om gemensamma frågor. Hans logik och argumentation bygger på idén om att medborgare i en demokrati behöver luta sig mot de bästa bevisen för något och på det sättet påverka den kollektiva styrningen av samhället. Om det skall ske behöver vi alla en förmåga att skapa kunskap ur vetenskapliga rön och resultat. Det är något som sker genom att framstegen kommuniceras endera direkt av forskningsinstitutet eller genom att de uppmärksammas i media. Vi behöver kunna förstå och tolka vetenskaplig information och skapa mening ur den för att demokratin skall fungera.

Det som Dan visar och som inte är helt upplyftande är att medborgare tar till sig av de vetenskapliga rön och resultat som linjerar med deras politiska övertygelse medan de inte söker eller tar till sig av vetenskapliga rön och resultat som utmanar den egna politiska övertygelsen. Det leder till att vi gräver allt djupare skyttegravar varifrån vi försvarar våra politiska övertygelser.

Desto skickligare vi är att lära från forskning desto högre utsträckning tar vi till oss av forskning som stöder vår politiska övertygelse samtidigt odlar vi ett kunskapsmotstånd som leder till att grupper och delar av samhället får det svårare att nå varandra.

Viljan att skydda den egna gruppen och den egna identiteten skapar ett hårt motstånd mot att utforska bevis, att ha en hunger för det oväntade, att uppleva en njutning i att överraskas. Det här menar Dan är en motpol till vetenskaplig nyfikenhet. Han beskriver hur idén om att medborgare som har en hög förmåga att tolka vetenskaplig information leder till ett sammanhållet samhälle är farligt bristfälligt. En annan egenskap behöver utvecklas i samma takt med lärandet – nyfikenheten.

Samtidigt som vi lär oss mer om något måste den inre motivation att lära sig utvecklas i samma takt. Vi behöver skapa en förmåga att utmana våra övertygelser. Uttryckt på ett annat sätt: Din nyfikenhet skall hamna i strid med dina övertygelser. Din nyfikenhet måste växa i takt med att du lär dig.

Kommentarer inaktiverade.