”Tyranny of OR” och grappling

En av de böcker som jag låtit mig influeras av det senaste året är Built to last: successful habits of visionary companies skriven av av James C Collins, Jerry I Porras, Jim Collins. Det är en undersökning och sökande efter vad som är signifikant för företag som inte bara är framgångsrika idag utan har varit framgångsrika över en lång tidsrymd.

Här finns ett resonemang som bygger på att uppfattning om att organisationer ständigt behöver välja mellan två olika saker. En kultur där organisation uppfattar att det ena står i motpol till det andra. Författarna kallar denna uppfattning för ”The tyrrany of OR”.

En central iakttagelse författarna gör gällande visionära företaget, de företag som under lång tid haft stor framgång, är att de inte lider av denna idékonstruktion. Deras kultur domineras av ett synsätt som kan uttryckas med ”både OCH” eller som författarna uttrycker det: ”Genius of AND”.

Dessa organisationer styrs alltså inte av ”tyrannen ELLER” utan att vid varje tillfälle ser de hur ”både OCH” gynnar organisationen. Författarna menar även att det är signifikant hur dessa företag inte gör de båda sakerna halvdant. Det är inte en urvattnad version av de olika delarna. De är engagerade, fokuserade och bra på både och.

Jag tränar ju sedan många år Brasiliansk Jiu-Jitsu och jag uppfattar att denna retorik är applicerbar på vår kultur. Det finns individer som underkastar sig ”tyrannen ELLER” och det finns individer som omfamnar ”både OCH”. Några tydliga ELLER som jag uppfattat som återkommande inom grappling och Jiu-Jitsu är:

Gi ELLER NoGi
Teknik ELLER fysik
Stående ELLER ”sittande”
Old school ELLER Modern Jiu-Jitsu
ADCC regler ELLER IBJJF regler
Seriöst ELLER Roligt

Med samma övertygelse James C Collins, Jerry I Porras och Jim Collins beskriver hur de framgångsrika företagen lyckas med ”både OCH” ser jag hur utövare inom Jiu-Jitsu / Grappling / Submission Wrestling och som under lång tid varit framgångsrika är tydliga ”OCH” personligheter. De har förmåga att fokusera på:

Gi OCH NoGi
Teknik OCH fysik
Stående OCH ”sittande”
Old school OCH Modern Jiu-Jitsu
ADCC regler OCH IBJJF regler
Seriöst OCH roligt

Jag drar dessa slutsatser genom att se hur många av de tongivande utövarna har framgångar inom båda regelsystemen. Genom de intervjuer som de givit och förklarat sin inställning till grappling och lärande. Genom att se på deras matcher.

/ P

Kommentarer inaktiverade.