Informationssökning och flow

Jag har varit på två föreläsningar den senaste tiden med föreläsare från spelbranschen. Bland många intressanta lärdomar tycker jag ordet flow är användbart. För en spelutvecklare är det centralt att användaren upplever flow. Det kan beskrivas som den stund du inte längre upplever att du spelar spel utan du är i spelet. Jag gör jämförelsen med när man läser en riktigt god bok och Man glömmer tid och rum och är en del av berättelsen.

För speldesignern finns det skäl at undersöka designelement som stör flowet. Det kan handla om att användaren behöver viss information för att kunna spela vidare men att denna information presenteras på ett sådant sätt att spelaren rycks ur sitt flow. Informationselementen måste då designas om skapas på ett sådant sätt att det integreras med upplevelsen.

Jag upplever stundom flow när jag söker information. Jag glömmer tid och rum och söker. Det är en härlig känsla när det uppstår. Det är spännande och lärorikt.

För några år sedan gick jag igenom samtliga mappar på en rad tingsrätter gällande viss slags brott. Ett riktigt arkivråtte-jobb (I Love it!). Vissa mappar är tunna andra är oerhört omfattande. Sorgliga och gripande livsöden – så plötsligt ser man ett mönster. Återkommande variabler. Här finns något att berätta. Nästa tingsrätt. Fem dagar till. Flow! Informationssökning när det är som bäst.

P