Magisterprogram i Strategisk information och kommunikation

I morgon börjar vår del i kursen Informationssökning Informationskompetens, Magisterprogram i Strategisk information och kommunikation vid Högskolan i Borås. Det skall bli toppenkul!

Ser fram emot att kommunicera studenterna och få intryck av deras syn på informationsbehov och informationsförsörjning. Studenterna skall lära sig planera, genomföra och utvärdera informationssökningsuppdrag utifrån ett informationsbehov i en organisation, samt diskutera och analysera det i relation till begreppen informationskompetens och informationsöverflöd. De skall analysera hur utvecklad informationskompetens kan bidra till att organisationer når sina mål.

P

Fredagsföreläsning för lärarprogrammet

Skall hålla en föreläsning om informationskompetens för personal vid lärarutbildningen på Södertörns Högskola idag. Det skall bli kul. Jag tänker ofta på en rad artiklar i DN om matematikkunskaper. Kanske det är så att det är enkelt att tala om matte när man talar om kunskap eftersom det går att mäta på ett enkelt sätt. Endera kan man lösa ett tal eller också kan man inte det.

Artiklarna beskrev att det finns en grupp elever som inte kan addera kostnaden av fem matvaror. De kan inte svara på frågan vad en vara kostar om den först kostade 1000 Kr och att det nu är 30 procent rabatt och så vidare. En slutsats som drogs var att dessa elever kommer att ha svårt att sköta en privatekonomi. Det är med andra ord en mycket viktigt fråga. Det är kanske denna målgrupp som är mest lämpad för tjänster som SMS-lån (med 2300 procents ränta) sett ur företagsägarnas perspektiv.

Det blir svårt och en lång väg att förklara varför det är olämpligt att ta SMS-lån för en person med mycket dåliga mattekunskaper.

På samma sätt känner jag när studenter på högskolenivå menar att Google är en källa eller att de för låg kunskap om samhället för att kunna förstå hur de skall söka information. På samma sätt som en allt för låg mattekunskap kan leda till svårigheter att sköta en privatekonomi kan allt för låg informationskompetens hos vissa grupper leda till sociala klyftor i samhället

Här fyller skolan en oerhört viktig roll och det är avgörande att svensk skola skapar de kunskaper och kompetenser som behövs för det samhälle vi lever i.

P