En eftermiddag om personaliserad journalistik

Den 31 maj är det redovisning av en prototyp samt konceptdesign för en grupp studenter vid medietekniken, Södertörns Högskola. Studenterna har på uppdrag av oss skissat på en idé avseende personlisering och journalistik.

Personalisering är processer för att anpassa en produkt efter individuella behov. Det används för konsumentprodukter, IT-system, program, webbplatser med mera. Vi har i detta projekt laborerat med möjligheten att personalisera massmediala budskap.

Nyhetsbranschen återspeglar händelser i samhället och grunden för massmedierna har under en lång tid varit att skapa ett meddelande som passar för många. Samma bransch har under de senaste åren fått konkurrens om användarnas uppmärksamhet och börjat laborera med olika möjligheter att göra nyheterna allt mer relevant för varje enskild användare. Målet är att nyheterna skall upplevas vara så relevanta att användaren är beredd att betala för informationen.

Målet för vårt projekt är att utveckla en prototyp som skapar möjlighet att resa centrala frågor mot. Att hitta vilka kritiska faktorer som finns. Genom framtagande av prototyp kan vi även förstå hur kommande teknologier och trender kan påverka området och därmed ha en möjlighet att tänka kreativt gällande affärsmodeller och informationstjänster, inte minst avseende nyhetsförmedling.

Upplägg
13.00-13.45. Kortföreläsning om affärsmodeller och ekonomiska flöden på nätet
13.45-14.30. Branschläge massmedier och personifiering, forskningsläge, teoretisk modell samt tankemässig bakgrund till prototyp.
14.30-15.30. Workshop inklusive kaffe / rast (deltagarna provar prototyp). Redovisning av arbete med prototyp (studenter) + konceptdesign
15.30-16.00. Identifierade utmaningar och avrundning.

Redovisning är intern men om det finns intresse kan du kontakta Peder Söderlind på peder@glykol.com

M