Intelligence 3.0 – Rusta dig för framtidens utmaningar inom omvärldsanalys och competitive intelligence!

Den 27:e november går CIBAS omvärldsbevakningskonferens, Intelligence 3.0, av stapeln.  Där kommer ny forskning inom ämnet omvärldsbevakning presenteras tillsammans med case studies signerade några av Sveriges ledande omvärldbevakningsföretag.

Vi är delfinansiärer aktiv part i forskningsprojektet CIBAS som studerar hur omvärldsbevakning och affärsanalys behöver utvecklas för att möta och bäst utnyttja den snabba utvecklingen inom social och datacentrerad webbteknik.

Temat för konferensen är det nya medielandskap som växer fram och de utmaningar vi ställs inför då vi ska skapa klarhet och insikter utifrån ständigt växande dataströmmar som rör sig i nya banor. Hur kan vi arbeta och samarbeta i denna nya miljö?

Läs mer på http://ci-nätverket.se/intelligence-3-0/