Moscow Declaration on Media and Information

Tidigare i veckan undertecknades den sk Moscow Declaration on Media and Information. Detta är en viktig handling och dokumentet skall fungera som en handledning till stater och regeringar. Mötet var sponsrat av UNSECO och över 130 representanter från 40 länder fanns närvarande.

Den grundläggande uppfattningen är att medialandskapet och mängden information har förändrats i sådan omfattning att nya kunskaper och kompetenser krävs. Förändringen påverkar alla aspekter av livet och av samhället.

“Media and Information Literacy (MIL) is a prerequisite for the sustainable development of open, plural, inclusive and participatory knowledge societies, and the civic institutions, organizations, communities and individuals which comprise these societies.”

Det är intressant att det blir allt vanligare med begreppet Media and Information Literacy (MIL) medan jag upplever att det tidigare var med vanligt att enbart tala om Information Litercy – informationskompetens. I deklarationen definieras MIL som;

“MIL is defined as a combination of knowledge, attitudes, skills, and practices required to access, analyse, evaluate, use, produce, and communicate information and knowledge in creative, legal and ethical ways that respect human rights. Media and information literate individuals can use diverse media, information sources and channels in their private, professional and public lives. They know when and what information they need and what for, and where and how to obtain it. They understand who has created that information and why, as well as the roles, responsibilities and functions of media, information providers and memory institutions. They can analyze information, messages, beliefs and values conveyed through the media and any kind of content producers, and can validate information they have found and produced against a range of generic, personal and context-based criteria. MIL competencies thus extend beyond information and communication technologies to encompass learning, critical thinking and interpretive skills across and beyond professional, educational and societal boundaries. MIL addresses all types of media (oral, print, analogue and digital) and all forms and formats of resources.”

Dokumentet, deklarationen, hänger samman med och tar sin utgångspunkt i tidigare dokument som Pragdeklarationen ”Towards an Information Literate Society” (2003); Alexandria Proclamation ”Beacons of the Information Society” (2005); Fez Declaration on Media & Information Literacy (2011); and the IFLA Media & Information Literacy recommendations (2011).

Det är dock i denna deklaration ett tydligt fokus på just en allt mer mångfacetterad informationsmiljö. Möjligen har tonen även höjts en aning gällande vikten av informationskompetens och vad bristande informationskompetens leder till;

”This literacy creates new opportunities to improve quality of life. However, individuals, organizations, and societies have to address existing and emerging barriers and challenges to the free and effective use of information”

Jag undrar om detta kommer att innebära att vi även i Sverige lägger till ordet Media eller medier när vi talar om området; Medie- och informationskompetens (MIK)? Jag upplever att i Sverige har vi använt begreppet mediekompetens ganska särskilt från begreppet informationskompetens. Kanske det ändras på sikt nu?

Moscow Declaration on Media and Information

Sheila webben on Moscow Declaration on Media and Information