”Tyranny of OR” och grappling

En av de böcker som jag låtit mig influeras av det senaste året är Built to last: successful habits of visionary companies skriven av av James C Collins, Jerry I Porras, Jim Collins. Det är en undersökning och sökande efter vad som är signifikant för företag som inte bara är framgångsrika idag utan har varit framgångsrika över en lång tidsrymd.

Här finns ett resonemang som bygger på att uppfattning om att organisationer ständigt behöver välja mellan två olika saker. En kultur där organisation uppfattar att det ena står i motpol till det andra. Författarna kallar denna uppfattning för ”The tyrrany of OR”.

En central iakttagelse författarna gör gällande visionära företaget, de företag som under lång tid haft stor framgång, är att de inte lider av denna idékonstruktion. Deras kultur domineras av ett synsätt som kan uttryckas med ”både OCH” eller som författarna uttrycker det: ”Genius of AND”.

Dessa organisationer styrs alltså inte av ”tyrannen ELLER” utan att vid varje tillfälle ser de hur ”både OCH” gynnar organisationen. Författarna menar även att det är signifikant hur dessa företag inte gör de båda sakerna halvdant. Det är inte en urvattnad version av de olika delarna. De är engagerade, fokuserade och bra på både och.

Jag tränar ju sedan många år Brasiliansk Jiu-Jitsu och jag uppfattar att denna retorik är applicerbar på vår kultur. Det finns individer som underkastar sig ”tyrannen ELLER” och det finns individer som omfamnar ”både OCH”. Några tydliga ELLER som jag uppfattat som återkommande inom grappling och Jiu-Jitsu är:

Gi ELLER NoGi
Teknik ELLER fysik
Stående ELLER ”sittande”
Old school ELLER Modern Jiu-Jitsu
ADCC regler ELLER IBJJF regler
Seriöst ELLER Roligt

Med samma övertygelse James C Collins, Jerry I Porras och Jim Collins beskriver hur de framgångsrika företagen lyckas med ”både OCH” ser jag hur utövare inom Jiu-Jitsu / Grappling / Submission Wrestling och som under lång tid varit framgångsrika är tydliga ”OCH” personligheter. De har förmåga att fokusera på:

Gi OCH NoGi
Teknik OCH fysik
Stående OCH ”sittande”
Old school OCH Modern Jiu-Jitsu
ADCC regler OCH IBJJF regler
Seriöst OCH roligt

Jag drar dessa slutsatser genom att se hur många av de tongivande utövarna har framgångar inom båda regelsystemen. Genom de intervjuer som de givit och förklarat sin inställning till grappling och lärande. Genom att se på deras matcher.

/ P

Kurs i design för datavisualisering

Under våren 2016 har jag tillsammans med kollegan Martin Lindqvist utvecklat en högskolekurs i datavisualisering.

Visualisering har blivii ett stort intresse för mig. Det sammanför två andra intressent som följt mig genom livet. Intresset för informationskompetens och intresset för bildspråk. Eller uttryckt på ett annat sätt intresset för hur människor lär sig något genom att vara nyfikna och hur människor lär sig saker genom att titta.

Det är klart att det är intressant med den teknik och resurser som finns att tillgå och just datavisualisering medför många fler aspekter i jämförelse med tex stillbilder. Jag är nog ändå mest intresserad av de kognitiva aspekterna; hur människor lär sig något från datavisualiseringar. I förlängningen skulle jag önska att bli riktigt duktigt på att skapa effektiva datavisualisering. Puh! Framme: Kurs i design av datavisualisering som användaren lär sig effektivt av.

Som vanligt tycker jag studenterna briljerar. Det som vi inte var beredda på och som vi kanske borde insett var att studenternas relativa ungdom i detta fall är en utmaning. Studenterna gavs givna tematiskt samhällsområden och data inom dessa områden. Både jag och Martin kunde med enkelhet finna berättelser i datat men detta var utmanande för studenterna. Den reflektion vi gjorde var att det är enklare att se berättelser i samhällsdata om man har några år på nacken.

Till hösten 2016 har vi skapat ytterligare en kurs som är på fem veckor och som går djupare in i ämnet. En dimension som vi lägger till är hur design (både innehåll och form) påverkas av om datakällorna är levande. Det vill säga att det underliggande datat hela tiden förändras. Det skall bli jättekul.

 

 

 

 

 

 

Intelligence 3.0 – Rusta dig för framtidens utmaningar inom omvärldsanalys och competitive intelligence!

Den 27:e november går CIBAS omvärldsbevakningskonferens, Intelligence 3.0, av stapeln.  Där kommer ny forskning inom ämnet omvärldsbevakning presenteras tillsammans med case studies signerade några av Sveriges ledande omvärldbevakningsföretag.

Vi är delfinansiärer aktiv part i forskningsprojektet CIBAS som studerar hur omvärldsbevakning och affärsanalys behöver utvecklas för att möta och bäst utnyttja den snabba utvecklingen inom social och datacentrerad webbteknik.

Temat för konferensen är det nya medielandskap som växer fram och de utmaningar vi ställs inför då vi ska skapa klarhet och insikter utifrån ständigt växande dataströmmar som rör sig i nya banor. Hur kan vi arbeta och samarbeta i denna nya miljö?

Läs mer på http://ci-nätverket.se/intelligence-3-0/